Best Movies from Kazakhstan by Rank

Rating
Rank
No
Starring
Genre
Country
Language
3.5 Stars
1833
1
1996
Sergei Bodrov
Oleg Menshikov, Sergei Bodrov Jr., Susanna Mekhraliyeva
Drama / War
Russia / Kazakhstan
Russian
3 Stars
2004
2
2007
Sergei Bodrov
Tadanobu Asano, Channing Tatum, Honglei Sun, Khulan Chuluun, Odnyam Odsuren
Drama / History / Biography / Epic
Germany / Kazakhstan / Russia / Mongolia
Mongolian
2.5 Stars
2783
3
2008
Sergei Dvortsevoy
Askhat Kuchencherekov, Samal Esljamova, Ondas Besikbasov, Tolepbergen Baisakalov
Comedy / Drama / Romance
Germany / Kazakhstan / Poland / Russia / Switzerland
Kazakh
2.5 Stars
2788
4
1995
Darezhan Omirbayev
Zhasulan Asauov, Gulnara Dusmatova, Ilyas Kalymbetov
Drama
Kazakhstan
Kazakh