Vasili's Return

1952, Vsevolod Pudovkin
Advertisement
Film Details
Rating
# 2689  Vasili's Return (1952, Vsevolod Pudovkin)
Rank
2689
AKA
Vozvrashcheniye Vasiliya Bortnikova / The Return of Vasili Bortnikov
Released
1952
Director
Vsevolod Pudovkin
Starring
Sergei Lukyanov, Natalya Medvedeva, Nikolai Timofeyev, Anatoli Chemodurov
Country
Soviet Union
Genre
Drama
Language
Russian
Color
Advertisement
Advertisement
Recommended By
AFI Desk Reference : Notable Films  -  1952Book (Affiliate Link)