Samurai Rebellion

1967, Masaki Kobayashi
Advertisement
Film Details
Rating
# 2605  Samurai Rebellion (1967, Masaki Kobayashi)
Rank
2605
AKA
Jôi-uchi: Hairyô tsuma shimatsu
Released
1967
Director
Masaki Kobayashi
Starring
Toshirô Mifune, Yôko Tsukasa, Tatsuyoshi Ehara, Etsuko Ichihara
Country
Japan
Genres
Drama / History / Period Film / War / Romance
Language
Japanese
Color
Advertisement
Advertisement
Recommended By
Roger Ebert : The Great MoviesReview  Read more about Samurai Rebellion