MacArthur's Children

1984, Masahiro Shinoda
Advertisement - Support Films101
Advertisement - Support Films101
Film Details
Rating
# 2499  MacArthur's Children (1984, Masahiro Shinoda)
Rank
AKA
Setouchi shonen yakyu dan
Released
Starring
Takaya Yamauchi, Yoshiyuki Omori, Shiori Sakura, Masako Natsume, Hideji Otaki
Country
Genres
Language
Color
Advertisement - Support Films101
Advertisement - Support Films101
Recommended By
Leonard Maltin : Movie Guides  -  Book (Affiliate Link)
Advertisement - Support Films101
Advertisement - Support Films101