Viy

1967, Konstantin Yershov, Georgi Kropachyov
Advertisement - Support Films101
Advertisement - Support Films101
Film Details
Rating
# 2363  Viy (1967, Konstantin Yershov)
Rank
AKA
Vij / Viy or Spirit of Evil
Released
Directors
Konstantin Yershov, Georgi Kropachyov
Starring
Leonid Kuravlyov, Natalya Varley, Aleksei Glazyrin, Vadim Zakharchenko
Genre
Language
Color
Advertisement - Support Films101
Advertisement - Support Films101
Recommended By
1001 Movies You Must See Before You Die : 2004, 2007, 2011Book (Affiliate Link)
Advertisement - Support Films101
Advertisement - Support Films101