Twin Sisters of Kyoto

1963, Noboru Nakamura
Advertisement
Advertisement
Film Details
Rating
# 2709  Twin Sisters of Kyoto (1963, Noboru Nakamura)
Rank
2709
Released
1963
Director
Noboru Nakamura
Starring
Shima Iwashita, Hiroyuki Nagato, Seiji Miyaguchi, Teruo Yoshida
Country
Japan
Genre
Drama
Language
Japanese
Color
Advertisement
Advertisement
Recommended By
Academy Awards  -  1963 Foreign Language Film Nominee