Eyes of Children

1956, Yoshiro Kawazu
Advertisement - Support Films101
Advertisement - Support Films101
Film Details
Rating
# 2667  Eyes of Children (1956, Yoshiro Kawazu)
Rank
AKA
Kodomo no me
Released
Director
Yoshiro Kawazu
Starring
Hiroshi Akutagawa, Yatsuko Tan'ami, Minoru Ohki, Chishu Ryu, Koji Shitara
Country
Genre
unknown
Language
Color
Advertisement - Support Films101
Advertisement - Support Films101
Recommended By
Golden Globes  -  1955 Foreign Film Winner
Advertisement - Support Films101
Advertisement - Support Films101