Eureka

2000, Shinji Aoyama
Advertisement - Support Films101
Advertisement - Support Films101
Film Details
Rating
# 2582  Eureka (2000, Shinji Aoyama)
Rank
AKA
Yûreka
Released
Director
Shinji Aoyama
Starring
Kôji Yakusho, Aoi Miyazaki, Masaru Miyazaki, Yoichiro Saito, Sayuri Kokusho
Country
Genre
Language
Color
Advertisement - Support Films101
Advertisement - Support Films101
Recommended By
TV Guide Film & Video Companion 2006  -  
Advertisement - Support Films101
Advertisement - Support Films101