Vasili's Return
1952, Vsevolod Pudovkin

Advertisement
Advertisement
Film Details
Rating
# 2580  Vasili's Return (1952, Vsevolod Pudovkin)
Rank
AKA
Vozvrashcheniye Vasiliya Bortnikova / The Return of Vasili Bortnikov
Released
Starring
Sergei Lukyanov, Natalya Medvedeva, Nikolai Timofeyev, Anatoli Chemodurov
Genre
Language
Color
Advertisement
Advertisement
Recommended By
AFI Desk Reference : Notable Films  -  1952    Book
Advertisement
Advertisement