Xiu Xiu: The Sent-Down Girl
# 2686  Xiu Xiu: The Sent-Down Girl (1998, Joan Chen)  Ranked # 2686
Reviews and Details
ReelViews : James Berardinelli
Wikipedia Search
Movie Review Query Engine
Internet Movie Database
Google Advanced Search
Release Information
DVD SearchXiu Xiu: The Sent-Down Girl DVD
Instant Video SearchXiu Xiu: The Sent-Down Girl Download
Soundtrack SearchXiu Xiu: The Sent-Down Girl CD
Collectibles SearchXiu Xiu: The Sent-Down Girl Posters and Collectibles
AKA Tian Yu
Released 1998   (original release year)   Release Dates - IMDB
Director Joan Chen
Countries Hong Kong / USA / Taiwan
Starring Lu Lu, Lopsang, Zheng Qian, Jie Gao, Qianqian Li, Yue Lu, Qian Qiao, Cheng Jiang
Genre Drama
Language Mandarin
Color Color
Selected by
James Berardinelli : ReelViews  -  Review  Read more about Xiu Xiu: The Sent-Down Girl