The Brothers Karamazov

1969, Ivan Pyryev, Kirill Lavrov, Mikhail Ulyanov
Advertisement
Advertisement
Film Details
Rating
# 2627  The Brothers Karamazov (1969, Ivan Pyryev)
Rank
Released
Directors
Ivan Pyryev, Kirill Lavrov, Mikhail Ulyanov
Starring
Mikhail Ulyanov, Lionella Pyryeva, Kirill Lavrov, Andrei Myagkov
Language
Color
Advertisement
Advertisement
Recommended By
Academy Awards  -  1969 Foreign Language Film Nominee
Advertisement
Advertisement